İzmail petrol çıkarma tesisi PE “Besarabya-in” aşağıdaki hizmetleri vermektedir

  • organizasyon ve dökme tahıl yük taşımacılığı
  • satın almak için öncelik hakkı ile yağlı tohum ücretsiz depolama organizasyonu
  • İzmail limanında yönlendirme ve dökme sıvı yüklerin
  • organizasyon aktarma kargo