İzmail petrol çıkarma tesisi PE "Besarabya-V" satın alır

Ayçiçeği, arpa, kanola, ve en iyi fiyatlarla diğer tahıllar ve yağlı tohumlar.
 
 
Baseline nem – 7% , Sınıf tarafından – 1%
Tedarik bölümü:
+380484125574; +380484177839
+380675590676 – satış Müdürü
+380675189494 – Satış Müdürü ve İhale
+380674882780 – Kıdemli Müdür