İzmail petrol çıkarma tesisi satın alır

 
 
 
Ayçiçeği, arpa, kanola, ve en iyi fiyatlarla diğer tahıllar ve yağlı tohumlar.
 
 
Baseline nem – 8% , Sınıf tarafından – 3%